БЮЛЕТИН

МЕДИИ

Cнимка на подменю/Photo for Франчайзинг "Гайтани"

Франчайзинг "Гайтани"

Франчайзингът е вид търговска концесия, при която едната страна (франчайзодател) предоставя при определени условия и срещу заплащане на другата, желаеща да развива същата дейност (франчайзополучател), правото да използва разработен и успешен бизнес модел.

През 2015 година клуб „Гайтани“ стартира своя пилотен проект за продажба на франчайзингов продукт с марката „Гайтани“. Началото беше поставено с утвърдени в работата наши служители, които избраха да поемат самостоятелен път на развитие. Първите положителни резултати вече са факт.

Желаещите да се възползват от нашето предложение за франчайзинг могат да избират между три различни варианта:

  • Едноличен франчайзополучател

Традиционна форма, при която управлявате самостоятелно само един обект.

  • Регионален франчайзополучател

Модел, при който имате възможност да изградите точно определен брой обекти на дадена територия.

  • Конверсионен франчайзополучател

Модел, подходящ за тези, които вече притежават зала за танци и присъединявайки се към нас, искат да увеличат своята продуктивност, като използват не само търговската ни марка, но и нашия модел на работа, програма и вътрешни правила.

ОТВОРЕТЕ СВОЯ ЗАЛА ЗА ТАНЦИ – СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ НАС!

                                                                                                                    

 

                                                                                   

 

                                                                                       

Фон на подменю/Background photo for Франчайзинг "Гайтани"