БЮЛЕТИН

МЕДИИ

Cнимка на подменю/Photo for Споделяме

Споделяме

Ние споделяме своето социалноотговорно отношение към обществото, като участваме в организацията и провеждането на фолклорни събития с благотворителна цел.

Гордеем се с многогодишния си принос в реализирането на фестивала за любители „Хоро в София“ – инициатива, която събира непрофесионални танцьори от цялата страна в подкрепа на деца, лишени от родителски грижи.

Фон на подменю/Background photo for Споделяме