Политика за лична информация

Политика за поверителност и защита на личните данни

Тази политика за поверителност и защита на личните данни има за цел да разясни какви данни събираме за Вас и как ги обработваме, когато използвате нашия уебсайт.

При събирането на тази информация ние действаме като администратор на данни и от закона - Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) се изисква да ви предоставим информация за нас, за това как използваме вашите данни и за правата, които имате върху тях.

Кои сме ние и как да се свържете с нас ?

Ние сме Клуб по български народни танци "Гайтани". Нашият адрес е гр. София, ж.к."Младост" 4, бл.420, вх.1. Можете да се свържете с нас по електронна поща на адрес info@gaitaini.com или по телефона на 0897 920 893 .

Не се изисква да имаме длъжностно лице по защита на данните, затова всички запитвания относно използването на вашите лични данни трябва да бъдат адресирани до горепосочените данни за контакт.

Как използваме вашата информация?

Когато използвате нашия уебсайт

Когато посещавате нашия уеб сайт, за да преглеждате нашите услуги и да се запознавате с информацията, която предоставяме, ние използваме редица "бисквитки", за да осигурим функционалността на уебсайта, за да събираме полезна информация за посетителите и да подобрим потребителското изживяване. Някои от бисквитките, които използваме, са абсолютно необходими, за да функционира нашият уеб сайт и не искаме вашето съгласие да ги изпращаме на компютъра Ви. Това, обикновено са „бисквитки“ свързани с идентификация на езика, на който е нужно да се зареди сайта, разделителната способност на екрана, който се използва, за динамично пренастройване спрямо ползваната операционна система, браузър и крайно устройство, както и за сигурността на посетителите и предпазването на системите ни, които обработват заявките във Ваш и наш интерес. За тези "бисквитки", които са полезни, но не са абсолютно необходими, винаги ще изискваме вашето съгласие преди да ги изпратим. Нашата страница може да предава „бисквитки“ и от външни доставчици на услуги като Facebook, Google, doubleclick и други с цел предоставяне на специализирано съдържание, връзка към Ваш профил в социалните медии и измерване на Ваш интерес към наши и чужди продукти. Ние следим и се грижим обмена на данни да не засяга по никакъв начин свободата и правата на личен живот на нашите потребители и сме свели обработката на тези данни до минимум. Можете да се запознаете с политиките на поверителност на третите компании тук:

 https://www.facebook.com/about/privacy ;

 https://policies.google.com/privacy 
Отделно поддържаме дневник с IP адресите на посетителите с оглед на нашия легитимен интерес да осигурим отчетност и защита на нашите скъпи потребители и защита от злонамерени действия от трети лица. Пазим тези данни в рамките на 2 месеца в електронен вид като данните се ползват само от нашата компания и могат да бъдат разкрити на външни ИТ консултантски фирми или при законно изискване на публични органи. Не предоставяме събраната информация за целите на директния маркетинг или в държави извън ЕС.

Когато се регистрирате, за да получите нашия бюлетин или информация за занятия

Когато се регистрирате, за да получите нашия бюлетин, искаме Вашето име и фамилия и имейл адрес Ще поискаме поотделно вашето съгласие да използваме вашето име и имейл адрес, за да ви изпратим имейл с нашия бюлетин, който съдържа персонализирана информация и друга обща информация, която според нас може да ви интересува. Можете да оттеглите вашето съгласие по всяко време и много лесно и ние ще престанем да ви изпращаме бюлетина. Можете да направите това като попълните формата за правата на субектите на данни на нашия сайт и ни я изпратите на горе посочения адрес.

Ние не използваме предоставената от Вас информация, за да вземем автоматични решения, но съставяме профил по подадената информация и ви предлагаме персонализиран бюлетин, за да удовлетворим максимално Вашите потребности. Събраните данни се ползват само и единствено според условията на Вашето съгласие и за законните цели на тяхното събиране в рамките на нашата компания и могат да се разкрият на външна консултантска фирма, ангажирана с поддръжката на системите в условия на строга конфиденциалност. Данните не се предоставят за маркетингови или телемаркетингови цели на трети страни и не участват в международни трансфери.

Съхраняваме вашите лични данни, докато разпространяваме нашия бюлетин и до момента докато не оттеглите вашето съгласие за неговото получаване или желаете да се възползвате от някои или всички права по отношение на личните ви данни, които Ви се предоставят от Регламент (ЕС) 2016/679).

Как осигуряваме сигурността на Вашите лични данни?

Данните се обработват и съхраняват в наши собствени сървърни системи, разположени в дейта центрове на наши доставчици, с които имаме договори за поддръжка, в които сме заложели специални изисквания по отношение на сигурността на данните. „Огнени стени от следващо поколение“ с функции за защита против изтичане на информация осигуряват устойчивостта срещу злоупотреба от трети страни. Гарантираме сигурността на личните данни като прилагаме подходящи технически и организационни мерки при съблюдаване на наличните стандарти и ползваме актуални версии на криптиращи протоколи от точка до точка, сигурно архивиране на резервните копия поне на две физически локации и регламентиран достъп до помещенията, в които се съхраняват лични данни на електронен и хартиен носител. Извършваме изпитване на устойчивостта на цялата екосистема на всеки три месеца с помощта на експерти, които следят за новогенериран риск и издават предписания за контрол.

Вашите права като субект на данните

По закон можете да ни запитате каква информация имаме за вас и можете да поискате от нас да я коригираме, ако е неточна.

Можем да ви предоставим копие от всичката информацията в обхвата на вашите лични данни във машинно четим форма, така че да можете да я прехвърлите без затруднение на друга компания.

Ако обработваме вашите лични данни събрани и обработени с Вашето изрично и регистрирано съгласие или според законен интерес, можете да поискате данните ви да бъдат изтрити, да оттеглите съгласието си или да възразите срещу законния ни интерес на обработка.

Имате право да пожелаете да спрем да използваме данните ви за определен период от време, ако считате, че не го правим законно.

За да подадете заявка относно личните ви данни по имейл, по пощата или по телефона, моля, използвайте информацията за контакт, посочена по-горе, в раздела „Кои сме ние“ в тези правила или попълнете онлайн формата за изпълнение на правата на субектите на данни, която е налична на нашия уебсайт. Ние ще ви съдействаме на всеки етап от изпълнението на Вашите права като субекти на данни в най-кратки срокове и никога по-дълго от тридесет календарни дни.

Обикновено можем да генерираме отговор до 20 дни след регистрирано искане. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността ни, този срок може да бъде удължен до тридесет дни. С решението си ние даваме или отказваме достъп до исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме отговора си. В случай, че не сте удовлетворени от нашия отговор и всички други средства за намиране на решение са изчерпани вие имате право да подадете жалба до компетентния национален надзорен орган за защита на данните КЗЛД, на адрес бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, гр. София или на телефон 02/91-53-518 и ел. поща kzld@cpdp.bg или пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.

Актуализации на тази политика за защита на личните данни

Ние редовно преглеждаме и, ако е нужно, актуализираме тази политика за поверителност и защита на личните данни. При промяна на политиката ни за съхраняване на личните данни не сме длъжни да уведомяваме нашите потребители. Ако искаме да използваме вашите лични данни по начин, който не сме идентифицирали по-рано, ние ще се свържем с вас, за да предоставим информация за това и, ако е необходимо, да поискаме вашето съгласие.

Ще актуализираме номера на версията и датата на този документ всеки път, когато бъде променен. Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана за последен път на 20.05.2018г.

 

Photo for General Data Protection Regulation page. Снимка на фона на страницата за обработка на лична информация