Светлината на хорото

15/07/2019 | Гайтани

Снимка на статия за Светлината на хорото.Photo for article

„Светлината на хорото“ е проект, който има за цел да представи една по-различна гледна точка на българското хоро.Синтез между съвременно визуално изкуство и български старинен танц. Художественото въздействие на хорото ще бъде постигнато от съчетание между ритъма на танца, светлината, музиката и енергията на хороигралците.

 

Проектът е иницииран от креативността на екипа на клуб „Гайтани“. С дългогодишният опит, който има в търсене на старинното и неговото място в съвременния живот, енергията и красотата, която българското хоро създава и зарежда в поколенията. Мистиката в символиката на хорото, песните, ритуалите, дрехите, живота и усещането за безкрайно движение, което е смисълът на съществуването ни, ще даде израз в една абстрактна картина, нарисувана от нас хóрата на хорóто.Фон на новина.Background for this article