БЮЛЕТИН

МЕДИИ

Photo of training group in КОСТЕНЕЦ. Снимка на група тренираща народни танци

КОСТЕНЕЦ

Център

Средно ниво: /стартирала на 13 Януари 2017/

петък от 19:00 часа и събота от 17:00 часа
във физкултурния салон на СОУ "Климент Охридски", ул. "Бреза" 3. Background photo. Фон на зтраницата за групи по народни танци